کاردستی

 

niniweblog.com  

 

 

در آشپزخونه رو بسته در میزنم میخوام برم تو میدونم یه خراب کاری کرده دیدم بعله

ماکارونیارو یکی یکی در میاره میشکنه میریزه کف آشپز خونه

تصمیم گرفتیم برای پر کردن دقایقمون و جمع کردن خرابکاری شازده کاردستی درست کنیم

 

اینم شاهکار هنری من وکسرای من به روایت تصویر…

 

خورشید (با لپه)، جوجه وخونه(با کا غذ رنگی) ،چمن(با شوید خشکایی که به چه سختی از ایران آودم)

 

دیدیم خیلی کارمون درسته یکی دیگه هم درست کردیم

اما این یکی فقط چشم جشم دو ابرو با رودخونه است(مثلا)!!!

 

 

و اما هنرمند اصلی …

 

 

                          خدایا این کودک را به من ِ مادر ببخش