یه روز خاص

 

 

 

امروز دوازدهمین روز از دوازدهمین ماه ِ سال ِ  2012 

یعنی 12/12/12

من وکسرا کوچولو تصمیم گرفتیم ساعت 12:12 بریم دانشگاه، بابایی رو

سورپرایزش کنیم و این لحظه با هم باشیم!!!

رسیدیم در اتاق بابایی هر چی منتظر شدیم نیومد اینورو گشتیم اونورو…

دیدیم نیست که نیست!

زنگ میزنم جواب نمیده اس ام اس دادم جواب نداد خدایا کجاست؟

دیدم زنگ زد دیالوگ ما

من (با عصبانیت):دقیقا بهم بگو الان کجایی؟

حامد (با خنده):دم در خونه!!!!

اووووووووووپس!!!!

دوتایی کلی خندیدیم 

حامد هم اومده بوده خونه که ما رو سورپرایز کنه

منتظر موندیم وحامد اومد پیش ما خاطره یی شد واسه خودش…

کسرا در اتاق بابایی در حال چرخوندن صندلی

 

 

بابایی واسه من گل خریده بود شکلات خریده بود و کلی چیزای دیگه 

 

سه تایی باهم رفتیم ناهار خوردیم و لحظات را با هم و با گریه هاو نقهای کسرا کوچولو

گذراندیم(امروز بی دلیل کلی گریه کرد نمیدونم چرا بیخودی واسه همه چی نق میزد نگرانشم!!!) 

 

 

رستوران دانشگاه 

 

 

بابایی متشکریم ، خیلی بهمون خوش گذشت 

بخاطر تمام تلاشی که واسه قشنگتر شدن زندگیمون میکنی ممنونم

                                                                                  بینهایت شاکریم