دوستای جدید

 

 

 دوست پیدا کردیم من و بابایی !!!

که خوشبختانه یه بچه دوساله هم دارن.

نادیا خانم مراکشین ، انگلیسی و فرانسه رو خیلی خوب حرف میزنه

آقا تورج هم که ایرانین  و الان 20 ساله اینجاست.

و لینا کوچولو  ،  که هم انگلیسی و هم فارسی صحبت میکنه.

البته بیشتر میفهمه وخیلی کم صحبت میکنه

تو کتابخونه باهاشون آشنا شدیم آدمای خوبی هستن.

شله زرد پخته بودم واسشون بردم

خونه اشون نزدیک ماست و حدود شش یا هفت دقیقه!

بهمون خوش گذشت اما کسرا طبق معمول همیشه اذیتم کرد

امیدوارم این اخلاقای بدشم کم کم خوب شه…

 

این اولین باری  بود که شله زرد درست میکنم !!!

 

 

 

 

چه جالب میدونست فرهنگ مارو البته چون شوهرش ایرانی بود لابد!

ظرف ُ شست شیرینی گذاشت توش روش سفلون کشید بهم داد

امیدوارم دوستیمون ادامه پیدا کنه… 

 

                                                                          خدایا شکرت