نگاهی از جنس…

 

 

 

اینروزا که وقت بیشتری رو با کسرا میگذرونم گاهی به خودم میام میبینم غرق شدم تو دیدنش!

اگه برای دهمین بار موقع تماشای تلویزیون نگاش کنم با نه بار قبل فرق داره

و این چیزیه که نگاه کردنش ُ لذتبخش میکنه.

 

 

اما باید اعتراف کنم با همین کارا بد بچه ننه ایی شده پس فردا عروس محترم

چه فحشهاکه نصیب روح مبارکمان نکند…

بگذریم، اومده میگه مامان  "ایبای کُفته "  بذار من نگاه کنم!!!!!

 گفتم یا خدا ،این دیگه چیه که میخواد؟

خلاصه یکی یکی برنامه های مورد علاقه اش رو مرورکردیم دیدیم بعله

منظوره شازده کوچولوی فندقی ما

"زیبای خفته"

است!!!

فک کنم اگه همینجور پیش بره زبان فارسی میرود از دست ما عارض میشود…

 

                                                         خدایا ، بارالاهی مرا به من وامگذار