کسرا کوچولو مریض شده

 

کسرای مامان از زمانیکه از مسافرت برگشتیم حالش اصلا خوب نیست 

خیلی خیلی نگرانشم

مشکلات گوارشی هم بچم پیدا کرده(دائم مجبوره بره دستشویی) ازترس کم شدن

آب بدنش همش بهش مایعات میدم

اشتهاش کاملا از دست داده فقط با آب زنده است.

نصف شده!

البته خدا رو شکر تبش قطع شده اما خیلی بی حاله طفلک 

 

 

                                    خدایا کمکش کن زودتر خوب شه خیلی نگرانم