برگ سبزی ازکسرا جان

 

                                                                   

 

رفتیم کلاه بخرم ،داره تو یه قسمت دیگه، بدلیجات رو نگاه میکنه

       

 

سی ثانیه ازش غافل شدم دیدم همه رو داره میندازه گردنش!!!

به چه مصیبتی من از اون فروشگاه اومدم بیرون…

 

     

 

 

                                     خدایا صبر و توانی بس عظیم عطا فرما 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *