کوتاهی مو

 

 

 

 

 

کوتاه کردن موهای آقا کسرا از گذشتن از هفت خوان هم به نظر من سختتره

البته من این دومی رو امتحان نکردم ، فقط شنیدم،

اما اون اولی رو که امتحان کردم  باید بگم تقریبا غیر ممکنه…

از اونجاییکه از دید یه مهندس غیر ممکن وجود نداره ، یا راهی پیدا میکنه یا راهی میسازه،

مامانی کسرا راه رو پیدا کرد…

 

 

وقتی ایشون خواب تشریف داشتن با بابایی دست به کارشدیم و موهاشو کوتاه کردیم

البته مطمئنا این کشف ، انحصار بنده نیست و ممکنه خیلی ها با این روش به نتیجه رسیده باشن

اما تجربه جالبی واسه ما بود…

خوب بخوابی عزیزم   

                                                                                         خدایا مچکرم