بعله…

 

                                                                geel20rosevi2.gif

 

بعله

الان این لپ تاپ من با نمکدون خیلی فرقی نداره 

این وروجک ِ نیم وجبی ظرف نمک ُ در چشم به هم زدنی خالی کرد روی این بینوای زبون بسته

و نتیجه این شد که الان زیر دکمه های کیبورد بلورهای نمک ُ حس میکنم.

سرپرست خانواده هم هر چقدر تلاش کرد (با پمپ باد و جارو برقی)نتونست از عمق فاجعه کم کن ِ

اما راه مامان وبلاگ نویس همچنان ادامه دارد نمک که سهل است از آسمان سنگ هم که ببارد

ما هستیم(سیاسی شد)!

بگذریم، دیشب باهم چیپس  ُ ماست خوردیم واسه اولین بار و جالب اینکه آقا کسرا بسی

از این بساط استقبال کردند

 

 

یه کاری تازگیا یاد گرفته که البته بابایی هم بی تقصیر نیست در این آموزش ،

بادبادک میزن ِ سر شیر بعد شیر ُ باز میکنه

بادبادک پر میشه از سر شیر کنده میشه آب با فشار ازش 

میریز ِ بیرون و آقا کلی کیف میکن ِ

بعله 

 

 

دیگه خدمتتون عارضم امروز هوا بسی آفتابی و دلنشین بود،رفتیم بیرون با هم دوری بزنیم

چشم جوجه زندگیمون افتاد به سرسره بادی

رفت که سُر بخوره اما بجای سر خوردن

اون بالا نشسته بود واسه من و اون خانمه محیط رو توصیف میکرد 

اون بنده خدا هم که چیزی از حرفای کسرا متوجه نمیشد یه نگاه به کسرا

میکرد یه نگاه به من که از خنده ریسه رفته بودم،

بعله

 

 

الان هم مشغول تماشای بره ناقلا ست

حدود یک هفته ای میشه کاسه کوزه پینگو رو دادیم زیر بغلش و گفتیم برو به سلامت

موش و گربه و پلنگ صورتی هم ممنوع  از بس تاثیر بد روی این بچه میذاشتن!

دوست داشت ، تلویزیون ملی سوئد (با برنامه های فوق العاده مثبتشون ) اگر نه

همین بره ناقلا رو میتونه ببینه تمام

بعله