بچه ام مریض شده

 

 

                                                      

 

 

بد مریض شده

امروز رفتم دیدن داییم ، این فسقلی از هر دری که می اومد،یخ میخورد!

بعله یخ! یکی میگفت کمبود آهن داره یکی میگفت ارثی ِ…

اما نتیجه شد تورم شدید گلو ، بردمش دکتر خیلی نگرانش بودم،

گفت مسئله خاصی فعلا نیست ولی حواست بهش باشه.

از خدا خواسته کلی با دکتر درد ودل کردم که آره رفتیم اونجا و

این مشکل ُ با دستشویی داریم اون مشکل ُ با تنهایش ندارم و …

گفت فقط باید بهش توجه کنی ،فقط ،فقط ،فقط،

جالبه ،اولش نمیخواست بیاد توی مطب ،گفتم یا خدا کارای اونجا رو شروع کرد اما چند لحظه بعد

آروم شد و خیلی راحت اومد تو…

فک کنم مشکل از دکترای سوئد ِ

خانم دکتر معتقد بود نباید دیگه خیلی بیاد ایران تا به اونجا عادت کنه

مشکل خبر کردن دستشویی و مسائل دیگه رو هم باید کم کم به شرایط اینجا عادت کنه 

گفت خیلی مهم نیست فقط نذار استرسش ادامه دار بشه…

طفلک بچه ام فک کنم خیلی گلوش درد میکنه

الان باکلی گریه خوابید امیدوارم مشکل خاصی نداشته باشه

                                                                      خدایا کمکش کن زودتر خوب شه