ما رسیدیم

سه دو یک سلام

صدای ما را از ایران میشنوید…

بعله ما رسیدیم ، با یه تاخیر هفت ساعته ، بعله هفت ساعت!

کلا از گوتبورگ تا تهران 5 ساعت ِو ما 7 ساعت تو فرودگاه

با یه وروجک جیغ جیغ ُ علاف بودیم!

تمام پرواز کسرا رو میشناختن همه هم که فارسی بلد بودن

اگه بدونید چه آبروریزی درآورد ، واااای یادم میاد سر درد میشم!

ساعت 3 صبح رسیدیم تهران یکی دوساعت بعد هم پرواز بهکرمان،

کل این پرواز یکساعت رو خواب بود ، الهی شکر …

با استقبال بسیار خوب و دوستانه اقوام خستگی سفر از تنمون رفت

کسرا واقعا خوشحال بود پربد تو بغل پدربزرگش

انگار نه انگار یه مدت نبوده همه چی مثل روز اول بود

البته همه اعتراف میکردن که کسرا خیلی آرومتر و متین تر شده

دیگه مهمونی و گردش از اینجا به اونجا و…

فعلا که ” چه خوش میگذره “است

خدایا به امید تو ،

     همه چی رو به خیر و خوشی بگذرون