دردسر انتخاب قالب

 

 

نه !!! هر چی فک کردم دیدم این قالب خیلی خیلی بهتر  ِ

اصلا انگار اسم وبلاگ کسرا به این قالب بیشتر میاد.

نخواستیم ،برمیگردیییییییییییییم به قبل….