مریضی مادرانه

 

 

تاریخای خاص ُدوست دارم 

مثل امروز که 21/12 .

وقتی بهش نگاه میکنی حس خوبی به آدم میده.

اما من امروز اصلا حال خوبی نداشتم مریض بودم ،در واقع مسموم شده بودم ،یکم ناخوشم.

اما کسرا خداروشکر حالش خوبه

خدایا هر چی مریضی هست بده من این بچه سالم باشه و اذیت نشه.

 مادر باشی و مریض خیلی سخته،باید تحمل کنی.

نمیتونی هی آه و ناله کنی استراحت کنی…

آخه یه کوچولوی فسقلی هست که دائم میاد بهت میگه

مامان این ُ میخوام، مامان اون ُ میخوام

البته خداروشکر اینجا دیگه تنها نیستم همه کمک میکنن

اما در کل مادر که باشی کارت خیلی سخت میشه

خدایا بر دوشم مگذار آنچه را که از عهده اش برنمیایم الهی آمین