کسرا کوچولوی من

 

 

کسراکوچولوی من این روزا خیلی بلا شده از دیوار راست هم بالا میره 

خیلی شیطون شده

 

 

تلافیه تمام کارایی که نمیتونست سوئد انجام بده رو 

داره در میاره…

 

آخه بچه چجوری رفتی تو میز ؟ من که سر در نمیارم والا !!

حکایتای این فسقلی ما تمومی نداره 

هر دم از این باغ بری میرسد…

   خدا خودش حفظش کنه با این کارای خطرناکی که میکنی