سال نو

 

 

                                       

                                                                                             

 

سال نو می شود،زمین نفسی دوباره می کشد.

برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زنند،

پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز ِ دوباره…

من،تو،ما،کجا ایستاده اییم؟سهم ما چیست؟

نقش ما چیست؟پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟

زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و…

پیشاپیش سال نو مبارک و

چون همیشه امیدوار و سالم باشید.

پسر قشنگم این سومین بهاریه که تو با منی ،

و به خاطر این اتفاق فرخنده هر ثانیه خداروشکرمیکنم.

امیدوارم دراین سال جدید لحظات خوبی رو تجربه کنی و سرنوشت 

بگونه ایی واست رقم بخوره که نا امیدی و یاس رو تو نگاهت نبینم

 

 

                            خدایا این کودک را بر من ببخش و تا همیشه سالم و صالح نگهدار