مادربزرگم

 

divider-158.gif

 

مادربزرگ خدا بیامرزم سید بود و خدا ترس!

بدی ازش یام نمیاد اما خوبی هم درحق کسی نمیکرد!

نمیخوام در موردش قضاوت کنم اما احساسی که بهش داشتم نه خیلی فوق العاده بود نه

خیلی ترسناک و غیر قابل باور ،در کل خانم محترمی بود.

بابا پنچشنبه آخر سال واسشون نذری میدن.

آقا کسرای ما هم  امسال در این مراسم حضور فعالی داشتن 

 

 

 

 

 

البته چوب محترمشون هم حضور داشته

 

 

دستشُ زخم کرد نمیدونم چجوری وکجا ؟! 

 

 

اول خودش متوجه نشد، اما بعد سر گذاشت به لولی بازی…

 

 

ایران که هست خیلی چیزا رو تجربه میکنه

چیزایی که شاید کمتر فرصت شه بعدها تجربه کنه …

انشالله به آبروی مادربزرگمون و از دعای خیرشون کسرا عاقبت بخیر شه و

سرنوشت خوبی واسش رقم بخوره 

                                                            الهی آمین