پدر بزرگ…

 

 

بعضی اشخاص واسه کسرا ،خاصا مثل پدربزرگاش

ازشون خیلی الگو میگیره

مثلا بابا علی که خودکار میذاره پشت گوشش میخواد عینا همون کارو بکنه

 

 

یه مدت از بابام یاد گرفته بود سیکار میکشید 

بهش میگفتم داری چیکار میکنی میگفت دارم مثل بابا علی فوت میکنم!!!

نه دعوا جواب میداد نه تنبیه دیگه من بیخیال شدم کسرا هم از سرش رفت

از بابامهدیش دیدید کردن یاد گرفته هر وسیله گردی که 

میبینه فکر میکنه فرمون ماشین آی میپیچونه آی میپیچونه…

 

                                                       

               خداروشکر پدربزرگاش خیلی آروم و منطقین کسرا هم خیلی دوستشون داره.