سال هزار و سیصد و نود و دو خورشیدی

 

تا بهاری هست،زندگی هم هست

شوروحال زندگی را هم ،بقائی هست

وگرباد بهاری هست ،شقایق را صفایی هست

عشق را نور امیدی هست1

سال نو مبارک07100000

امسال عجیب ترین سال تحویل عمرمُ تجربه کردم

من و کسرا از اینجا و بابایی ازسوئد!

مثل این عروسیا که آقا داماد اونور آب تشریف دارن و اینترنتی در مراسم حضور بهم میرسانند.

بسی دلتنگش شدیم…

بهر حال یکسال دیگه هم گذشت

چقدر زودگذشت ، چقدر تغییر کردیم…

خدایا ممنونم به خاطر حضورت در لحظه لحظه های زندگیمون در سالی که گذشت

به خاطر سلامتی هر سه تامون ممنونم

این سال پر بود از اتفاقات خوب و بد،مثل همه سالهای دیگه

پر بود از خاطرات خوب و بد.

امیدوارم کسی ازم دلخور نباشه 

امیدوارم ناخواسته باعث رنجش کسی نشده باشم.

امیدوارم این سال پر باشه از سلامتی واسه همه .

پر باشه از موفقیت و لحظات شاد…

لحظه تحویل سال خیلی آشفته بودم

نمیدونم چرا ؟

خداکنه تا آخر سال اینجور نباشم!

این ُ! چه ژستی گرفته؟

 

 

اینم از یه پدر و پسر دوست داشتنی.

خدایا تو این سال جدیدهر دوتاشون به تو میسپارم.

 

 

 لحظاتتون پر باشه از رد پای خدا،

پر باشه از آرامش و صبر…

 

 

——————————————

1- شاعر: مانا نیک پندار