خاطره ای بد…

 

 

 به قول سهراب :

من در این آبادی، پی چیزی می‌گشتم:

پی خوابی شاید،

پی نوری، ریگی، لبخندی…

                                                       فعلا که پیدا نکردم 

شاید من اشتباه فکرمیکنم که اینجا آبادیه.

آبادی جاییکه مردم دلاشون به هم نزدیکه.

در خونه اشون به روی همه بازه.

از موفقیت هم ناراحت نمیشن.

اما اینجا…

دلم واسه غربت تنگ شده اونجا شاید تنها باشی ،اما بیکس نیستی.

اونجا شاید کسی نشناسه تو رو ،اما نسبت بهت بی تفاوت نیستن.

 یه بار یه جمله تو سوئدخوندنم الان میبینم عجب جمله ای بود:

"Home is where the heart is there"

اینجا قلب نیست مامانم ،عزیزم ،پسرم

اینُ نوشتم تا همیشه یادم بمونه که چرا غربتُ ترجیح میدم به جایی به اسم وطن!