عادت جدید

 

 

totalgifs.com barrinhas gif gif fantasma.gif

 

 

 

مجبورم هر جمله ای رو سه بار تکرار کنم 

بلافاصله بعد از شنیدن هر جمله میگه

ه ِ ؟

نه یه بار بیشتر ،نه یه بار کمتر دقیقا سه بار!

حالا کاش بعد از سه بار به حرف گوش میداد

سرعت shift Delete کردنش بسی بالاست

چه با کسرا حرف بزنی چه با لحاف و تشک…

 

                                             باشد که رستگار شوی مادرم