سیزده بدر 92

 

                                                       4751m3rgco9yrb.gif

 

سیزده بدرد را در وطن به طرز غریبانه ایی گذراندیم!!!!

قرار بود برم رفسنجون خونه داداشم اما نشد!

یعنی یه ماشین جا نداشت 

یه ماشین منصرف شد …

خلاصه نتیجه این شد که دست کوچولوی دوساله ونیمه مان را 

گرفتیم و رفتیم پارک.

یکساعتی تو راه بودیم!

یک ساعتی بازی کردیم.

با دخترخاله عزیزمان خیلی محترمانه رفتیم ناهار خوردیم،

رسیدیم خدمت خانواده محترم همسرمان

در دامن طبیعت ،

آش خوردیم (البته کسرا داره پرتقال میخوره!)

 

گشتیم وفوتبال بازی کردیم(این چوبه هم که باید حتما همه جا باهامون باشه !!!!)

 

 

تخته بازی کردیم.

و نهایتا برگشتیم

بدون گره زدم سبزه ه ه ه ه ه ه آخ یادم رفتآخ

بنظرتون سیزده ِ به در شده…؟!

                                                              خدایا شکرت