اینجوریاست دیگه…

 

                                                                    totalgifs.com moreheads gif gif 91.gif                              

 

خدا رو شکر نمردیم تو سوئد گرممونم شد!

دیروز و امروز 27 درجه سانتیگراد بوده !

باورتون میشه ؟حق دارید چون منم باورم نمیشه!

دیروز باکسرا رفتیم پیش بابایی که بعد از دانشگاه باهم بریم از این آفتاب ،بسی لذت ببریم…

اتفاقا تو مسیر با دوتا خانم مسن ایرانی آشنا شدیم

میگفتن وااای این آقا پسر چقدربه مامانش رفته! قیافه منتعجب

البته اون بنده خداها که عمه اشُ ندیدن، حالا فک کردن مثل منه!

 

 

بگذریم ، رفتیم به گردش ، به عمرم این  همه آدم یه جا ندیده بودم،

انگار مردم هجوم آورده بودن تو خیابون.

کسراهم کلی آتیش سوزوند،کلی بالا و پایین پرید، کلی ورجه وُرجه  کرد.

 

 

تازه ، رسیدیم خونه به بابایی میگه منُ دوباره ببر بیرون!

خلاصه دوباره شالُ کلاه کردن رفتن تو جنگل نزدیک خونه امون…

 

 

کلا هم که با چوب جمله سازی میکنه…

 

 

اینجاهم داره واسه مامانش گل میچینه! قربون پسر مهربونم برم من

اون شعره هست میگه "آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدی؟"

وصف الحال الان ماست…

 

روز بعد دوباره همون آش و همون کاسه

صب با من میره بیرون میاد میخوابه، دوباره عصربا بابایی ،تازه با هزار خواهش و مکافات میاد خونه…

 

 اینجا الان شیفت صبحه که با من اومده بیرون…

   

 

 آخه من موندم، بابات که بابات ِ چهل روز واسه ارتش بیشتر خدمت نکرد ! نمیدونم تو فسقلی

طبل ارتشیُ از کجا میدونی؟

 میگم داری چیکار میکنی ؟میگه دارم طبل ارتشی میزنم!!!

 

وجدانن نمیدونم اسم این وسیله چیه ؟ اما خیلی باحال ِ هم میچرخه هم مثل ِ الاکلنگ.

حالا مگه پیاده میشد…                 

 

 

مامان این چیه؟ درخت ِ عزیزم

درخت چی؟درخت شکوفه

شکوفهء چی؟ شکوفه سیب مامانم

سیب ِ چی؟سیب ِ قرمز

قرمز ِ چی؟قرمز سرخابی

سرخابی چی؟…

چی؟…          چی؟…       چی؟…

ینی روش بدی بی تعارف تا صب ادامه میده…

                                                                         ای بد نیستیم خداروشکر