قالب جدید

 

                                                              

 

چند وقتی بود دلم میخواست قالب ویلاگ کسرا رو عوض کنم اما مورد خوبی نمیدیدم

 این قالب نظرم جلب کرد یه سری عیبای کوچیک داره اما در مجموع فک کنم بد نباشه.