رمضان۹۲

 

0-glitter87.gif

از عرش صدای ربنا می آید

                            آوای خوش خدا خدا می آید

                                             فریاد که درهای بهشت باز کنید

                                                                  میهمان خدا سوی خدا می آید.

 

پای سفره های افطارتون ما رو هم دعا کنید