ما برگشتیم

 

 

 

سلااااام به همه

خوبید؟ خوشید؟الهی شکر سلامتید؟

ما هم خوبیم به لطفتون، ممنون از این همه محبت و اظهار لطف ،نظرات ُ

که خوندم بسی ذوووووووووووق مرگ شدیم ، آره دیگه 

رفتیم ،رسیدیم ،بودیم ،حالا برگشتیم!(جمله رو حال کردید!)

دلم بیشتر ازهمه برای همسرجانمان که البته الان باهاش قهرم تنگ شده بود !!!

بعد واسه این جمع دوستانمون  و از همه مهمتر واسه آرامش غربت…

اصلا حس نوشتن ندارم و به این زودی ها هم نمیام بنویسم فقط میخوام بخونم،

بخونم ببینم این مدت من نبودم هر کدوم چیکار کردید؟

کجا رفتید؟چه خبر دارید که ما نداریم و…

خلاصه بنویسید که من بخونم

 

                                                                                           دستتون دارم