پدر و پسر

 

 

 

وقتی کسرا و بابایی با هم تصمیم میگیرن لباسای شسته شده رو جمع کنن

نتیجه این میشه که مامانی بعد از نیم ساعت میاد و با این صحنه ها مواجه میشه…

 

 

زیرپوش و شلوارک بابایی رو پوشیده…

 

 

جورابا و پیراهن بابایی رو پوشیده…

 

 

بعله اینم ازامروز این پدر و پسر….

 

                                                                             و ما همچنان شاکریم