دموکراسی

 

 

داشتيم تو محوطه بازي ميكرديم ديدم

مونيكا اسم پنج تا از بچه ها رو خوند كه بيان تو مهد ،اسم كسرا هم بود،

كنجكاو رفتمببینم چه خبره؟ ديدم به مناسب هالووين يه كدو آوردن و ميخوان توش' خالي كنن و

بذارنش در مهد كودك!

واسم توضيح داد كه امروز ده تا از بچه ها اومدن

مهد و ما اونا رو به دو دسته تقسيم كرديم به گروه اول كه كسرا جزوشون نبود

هر كدوم يه برگه داديم كه نقاشي كنن و نشون بدم دوست دارن چشم و دهن كدو چجوري باشه ،

نقاشي ها رو جمع كرديم و راي گيري كرديم ببينيم كدوم نقاشي

راي بيشتري مياره ،نقاشی که رای بیشتری رو آورده بود به من نشون داد،

 دختري به اسم "سِلما" كشيده بود !

همون نقاشي رو به همون شكل روي كدو كشيدن و بچه ها توش' خالي كردن!

حالا گروه دوم اومده بودن اسم واسه كدو انتخاب كنن

هر كدوم يه اسم گفتن و كسرا هم با كلي خواهش و با كمك ماماني اسم "بوبي" رو گفت

و جالب اينجا بود فسقلي ها به اين اسم راي بيشتري دادن!!!!

و اسم" بوبي" رو گذاشتن روي كدو!!!!

اينجوري ميشه كه دموكراسي تو خون اين مردم ِ! بچه هاي سه ساله و چهارساله با راي گيري!!!!!

شكل و اسم كدو رو انتخاب كردن!

بعد بچه من اولين بار اینجا اسم راي گيري به گوشش خورد!

من خودم تا چند دقيقه نميفهميدم اينا دارن چيكار ميكنن! موضوع جديه،شوخيه!

فك كردم مربيا راي ميدن! اما ديدم خود بچه ها به خودشون!

و جالب اينجا بود به نقاشي و اسم خودشون نميتونستن راي بدن!

قانون راي گيريشون اين بود!

نتيجه اين ميشه كه اين جماعت دموكراسي تو ضمير ناخودآگاهشه.

بقیه رو نمیدونم خودمُ میگم ته ته ذهنم دلم ميخواد حرف حرف من باشه!

حتي جالبه اينکه من از برنده شدن اسم انتخابي كسرا ذوق كردم، اونا تعجب كردن!

چون به نظرشون نمي اومد موضوع مهمي باشه فقط راي بيشتري اورده! همین…

 فهميدم اوووو حالا حالا خيلي چيزا هست كه بايد خودم يادبگيرم

بعد به بچه ام ياد بدم!

به مونيكا گفتم دلم ميخواد بچه ام مثل اينا بزرگ شه مثل اينا تربيت شه

واسش برنده و بازنده مهم نباشه!

دموكراسي رو بفهمه!

البته واقعا اعتراف ميكنم تو حرف ساده است ،در عمل زمانيكه ناراحتي ،عصباني ،

اصلا نميفهمي دموكراسي چيه! حرف بقيه يني چي و….

اوه حرف مذهب هم كه ديگه وسط بياد تعصب بعضیا باعث میشه قیامتُ به چشم ببینی!

بگذريم ،

اینم از اقای بوبی…

 

 

آهان این بازی گروهی یه قانون دیگه هم داشت ،نفر سمت راستی باید به کناریش کمک میکرد

باید کدو رو نگه میداشت تا اون بتونه کدو رو سوراخ کنه!کمک کردن قانون بود!

وقتی به نکات آموزشی همین برنامه ساده نگاه میکنی میبینی چقدر راحت میشه 

جامعه رو به سمت انسانیت هدایت کرد!

بدون تعصب،بدون خرافات…

                                                                                        خدایا ازت ممنونم