شیرین زبون خونه ما

 

 

 

کسرا اینروزا کارای بامزه زیاد میکنه

مثلا چند روز پیش جاتون خالی قرمه سبزی داشتیم واسه شام یهو اومد گفت

" من نمیخوام با شما غذا بخورم ،میرم تو اتاقم "

اتاقــــــــــــــــــــــــــــــــم!!!!؟؟؟؟؟؟

آخه فسقلی تو این سن واسه من اتاقم اتاقم می کنی؟؟؟

خلاصه

ظرف غذاشُ برداشت و بی توجه به نگاههای بهت زده ما ، تشریف برد تو اتاقتشُ غذاشُ خورد

 

 

چند دقیقه بعدم منُ صدا زده که "بیا پیش من بشین"

اومدیم نشستیم کنار آقا که غذاشونُ  با آرامش میل کنن

 

 

                                                                      خدایا به تو میسپارمش

                                                                                            حفظش کن