بوی بهار

 

این روزا 

خونه مون حال و هوای خوبی داره، بوی بهار میاد

مادرم اینجاست.

کسرا خوشحاله ، و من پُرم از خوشبختی