بوی بهار

 

این روزا 

خونه مون حال و هوای خوبی داره، بوی بهار میاد

مادرم اینجاست.

کسرا خوشحاله ، و من پُرم از خوشبختی

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *