داری کم کم بزرگ میشی

blo48.gif

 

دو ماه مونده به پنج سالگیش!

تا چشم روی هم گذاشتم گذشت، میدونم خیلی زود دلم واسه این روزاش تنگ میشه.

پنج سال پیش همین موقع ها بود که واسه در آوردن دندوناش بی تاب بود و بیقرار،فک میکردم  اگه دندون در بیاره

دیگه راحت میشم

غافل از اینکه این تازه اول ماجراست…

۹۰/۰۲/۰۲واسش   آش دندون    درست کردم  و امروز ۹۴/۰۲/۲۲(5-12/15)  دو تا از دندونای شیریش لق شده

و در شرف افتادن.

یکم نگران بودم اما لولو گفت طبیعیه گاهی پیش میاد! یکی دو ماه زودتر این اتفاق افتاده اما خیلی مهم نیست

جایی خوندم بعدا دندونای اصلیش مشکل پیدا میکنن و کج در میان احتمالا

که باید ارتودنسی کنه

تا اونموقع هم خدا بزرگه ، سلامتی باشه اینا چیز خاصی نیست…

اینم فیلم دندونای لق شده  آقا کسرا