برای پسرم

fleur_009.gif

برای من تو تمام دنیایی ، دنیایی که خودخواهانه جهان را به تماشایش مجبور میکنم.

تو زیباترین نغمه هستی ،هستی

تو آواز بهاری.

بوی شاپرک.

مثل عطر دارچین میپیچی و مرا مست میکنی از بودنت

و من چه بی پروا لحظه های با تو بودن را مزه مزه میکنم، میچشم و لبریز میشم از این

لطف بی انتها

 

 

ثانیه ها چه نامردند ، گفته بودند که برمیگردند

من در آغوش زمان میمیرم، این عقربه ها بی خود میگردند