اواخر تابستون

کله سحرپا شده میگه بیا الفبا بازی 

ميگم اوكي، چي هست؟

يه چيزايي به سوئدي بلغور ميكنه ميفهمم منظورش

بازي پ مثل پلنگ خودمونه!

اون به سوئدي ميگه و من به فارسي

تا اينجا همه چي خوبه،

ميرسيم به آ مثل٠٠٠ 

+ كسرا

_ مادر جان كسرا با "ك" شروع ميشه٠

+ ولي توش " آ " داره!

_آره عزيزم " آ " داره اما قانون بازي حرف اوله٠

+ خووووب من ميخوام" آ "باشمعصبانی

_ پس بايد اسمتُ عوض كنيچشمک

+ باشه ميذارم آقا كسرا

حالا" آ " مثل آقا كسرا٠٠٠

مندلخور

کسرازیبا

حروف الفباقه قهه

 

 

سلام، ایام به کامتون هست؟

میگم یه سوال!

شما وقتی از شیب ۸۰ درجه میاد پایین چه شکلید؟ ما این شکلیمراضی

چند روز پیش یکی دو ساعت هوا خوب شد گفتیم چه کنیم، چه نکنیم؟رفتیم شهربازی(لیسبری)

گفتیم بریم سوار این قایقِ شیم، قبلا با کسرا سوار شده بودیم دوتایی اما با بابایی دفعه اول بود!

بهش گفتم حواست باشه شیب دوم سمت راستت دوربین داره

خلاصه نتیجه این شد دیگهخنده

 

 

چند روز پیش به عادت هر سال واسش تو مهد تولد گرفتن

خوشحال بود، چون پادشاه شده بود

لو لو میگفت امروز خیلی خوشحال بوده چون میتونست به همه دستور بده و همه رو کنترل کنه،

یادمه گفته بودی کسرا تو زبان فارسی یعنی پادشاه، گفتم بعله با اجازه تونخندونک

فک نکنید اصلا از این جنگولک بازیا تو عکس خوشم میاد، نه فقط واسه سانسور سر و کله لوییس و مونیکا 

این ابتکارُ زدمزبان

 

مشکل داریم باهاش سر  سنشبدبو  دیوانه کرده ما رو

از خدا غافل شدم بهش گفتم تو پنج سالت تموم شده رفتی تو شش سال،

حالا میخواد همینُ واسه همه توضیح بده!

هم خودش گیج میشه هم بقیه رو گیچ کرده آخرم عصبانی میشه میره پی کارش

در مجموع کمافی سابق، از دعای شما خوبیم و سلامتیتونُ آرزو داریم

 

 

خداوندا، خداوندا قرارم باش و یارم باش

جهان تاریکی محض است

میترسم، کنارم باش

خداوند همراه همیشگی لحظه هاتون