تفریح جدید

 

اخلاقمونُ به اخلاق دیگران گره نزنیم.

رفتار بد دیگران توجیه خوبی نیست واسه رفتار اشتباه ما.

فلانی سلام نکرد منم بهش سلام نمیکنم،چون اون بد رانندگی میکنه منم اینجوری می پیچیم جلوش.

دیدی چیکار کرد؟ پس منم…

دیدی چی گفت؟ پس منم…

این زنجیره باید یه جا قطع شه ،کجا بهتر از خودمون؟

با ندیدن، نشنیدن،نگفتن 

من کار درستُ بکنم چیکار بقیه دارم

Image result for ‫شکلک متحرک گل‬‎

از کسرا بگم که این روزا خیلی به عکاسی علاقه پیدا کرده، با یه دوربین قدیمی سرگرمه.

 

از سوژه های جالبی عکس میگیره، از دوستاش، از طبیعت …

یه روز حتما گلچینی از عکساشُ میذارم.

ژست عکاسیشُ

                      روزگارتون لبریز آرامش