سوالات اساسی

Related image

 

روزای همیشه ابری و بارونی سوئد تمومی نداره 

نمیخوام غر بزنم ولی دیگه واقعا رو اعصابه!

شنبه شب ساعت ١٢ نصفه شب خوابالو بودماااا

اومده ميگه من چندتا سوال دارم

بفرماييد!

– از يك تا ده به خونمون نمره چند ميدي؟

– از يك تا ده چقدر احساس آرامش ميكني تو خونه؟

– از يك تا ده چقدر از كنار ما بودن خوشحالي؟

بدون ذره اي اغراق همينجور كه ميخونيد نشسته بود و ميپرسيد

بعد آخرش كه من جواب دادم ،گفت حالا ميخوام بهت جايزه بدم(فك ميكنيد جايزه اش چي بود؟)

*

*

*

قول ميدم يك هفته غر نزنم!!!

خنده

يعني تو نوبری به قرآن…

اینارو هم داشت تو دفترش یاداشت میکرد ،من که فقط یکی دوتا کلمه شُ فهمیدم چی نوشتهدرسخوان

 

 

 

خواجه عبدالله انصاری میگه

الهی!