مادرانه

Image result for ‫شکلک متحرک خرس‬‎

 

هيچي دردناكتر از محكوم كردن آدم به دروغگويي نيست

بدجور درد داره

بعد نتوني ثابت كني٠٠٠ آخ !

يعني فقط آخ٠

میدونی مادرم داشتم فك ميكردم اگه درك و شعور الانمُ داشتم هيچ كدوم از اشتباهات گذشته رو انجام نميدادم

ناگاه از غيب ندا آمد كه بايد تمام اون اشتباهاتُ انجام ميدادي تا به درك و شعور امروز برسي

چه پارادوكس غم انگيزي

و قسمت بد ماجرا اينجاست كه اين سیکل همچنان ادامه داره.

بگذريم

 زندگي نرم نرمك قل ميخوره و ميره جلو.گاهی خوبه گاهی هم چنگی به دل نمیزنه

کسرا به نظرت وقتی بیست سالت شد دلت میخواد در مورد الان من بدونی؟

میدونی داشتم فک میکردم من فقط در مورد این حرف میزنم که تو این روزا داری چیکار میکنی،

به نظرت چندسال دیگه ممکنه ازم بپرسی مامان کجا اینا رو واسم نوشتی؟ تو چه حالی بود؟

چه آهنگی گوش میدادی؟

چی پوشیده بودی؟

بگم واست ؟

دارم آهنگ نوازش امیر تتلو رو گوش میدم(خواننده عجیبیه، کاراشُ دوس دارم اما شخصیتش افتضاحه بنده خدا)

  پشت میزم تو شرکت نشستم

بلوز شلوار مشکی پوشیدم،  33 سالمهزیبا

هوا آفتابیه، دلم یکم گرفته ! اما در کل همه چی رو به راهه

تو رفتی مدرسه و من تو فکرتم و دلم  میخواد بپرم بالا یه ماچ گنده از خدا بکنم که تو رو بهم داد

خدایا ممنونم ازت