روزگار به وقت کودکانه های تو

Related image

اجسام تابع قوانين فيزيكن

مثلا قانون اول نيوتن كه اينرسيه، تمايل به موندن در وضعيت قبل

يا قانون سوم كه ميگه هر عملي عكس العملي داره

إلزاما قرار نيست آدم ها هم از اين قوانين پيروي كنن

چون ميتونن فك كنن، تصميم بگيرن و درست رفتار كنن

یادبگیریم مثل اجسام نباشیمخجالت

تابستون رو به اتمامه، البته بماند که من نفهمیدم کی اومد که الان داره میره ولی بهر حال

چه خوشم بیاد چه نیاد گذشت و رفت شد یه تاریخ تو تقویم.

 

یک هفته است مدرسه اش شروع شده اما نه هنوز کامل کامل

ولی سرگرمه

یکم با خودش درگیره این روزا

گاهی آرومه گاهی هم اصلا حرف همُ نمیفهمیم

در مجموع خوبه مشغول زندگی و بزرگ شدن