سفره یک روزه Halmstad

Image result for ‫شکلک متحرک شهربازی‬‎

 

دیدیم اگه بخوایم بشینیم هوا خوب شه  بعد بریم بگردیم باید تو این کشور خونه نشین شیمخنده این شد

که زیر بارون سیل آسا  سوار ماشینمون شدیم و زدیم به جاده و

نهایتا از یه پارک تو یه شهر دیگه سر در آوردیم.

با وجود بارون واقعا بهمون خوش گذشت.

از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون ما کلا آدم مسافرت دسته جمعی نیستیم اینُ ایندفعه کشف کردمخندونک

خیلی خوبه که با بقیه بری سفر بهر حال انسان کلا موجود جمع پذیریه ولی درمورد ما این اصلا صدق نمیکنه.

ما سه تایی بهمون خوش میگذره بی سرو صدا میریم و میگردیم و میایم،

هیچی هم به نظرمون تو سفر بد نمیاد،

حالا بارون بیاد، هوا گرم باشه، غذا  دیر آماده شه ،تحمل میکنیم

هیچکدوم اهل غر زدن نیستیم

کسرا به اقتضاء سنش طبیعتا یکم غر میزنه اما اگه تنها باشیم میتونیم شرایطی فراهم کنیم

که اونم راضی باشه ، البته عیبایی هم داریم

مثلا من تو سفر اهل خرید کردن نیستم

دوس دارم یه گوشه بشینم کتابمُ بخونم ، کلا آدم ساکتیم از من ساکت تر همسرجان خجالت.

خلاصه که پیدا کردن یه خانواده که از سفر با ما لذت ببره و ما هم دوس داشته باشیم با اونا سفر کنیم

یکم سخته پس خودمون با خودمون میچرخیمچشمک

اینم سفر یه روزه ما به

Halmstad , Adventure Land

 

 

 

 

 

 

 

 

روزگارتون پر از روزای آروم و آبی