سفر به روم

Image result for ‫شکلک متحرک موش‬‎

 

بی شک سفر روم یکی از قشنگترین سفرای این سالهای اخیرمون بود

یه سفر سه نفرهء پنج روزه

 رومُ دوس داشتی (روم واقعا دوس داشتنی بود) مخصوصا که کم کم داری متوجه تاریخ و گذشته میشی

از کلوسیوم خیلی خوشت اومد.

از پیتزاهای خوشمزه ایتالیایی  ،از آب و هوای گرمش، از شلوغیه خیابوناش از شبای زنده اش

خلاصه که وسط شلوغ پلوغیه زندگی و کار  این مسافرته حسابی چسبید

به عادت سالهای اخیر یکی دوتا موزه وکلیسا رفتیم و بقیه درخدمت پسر کوچولو بودیم و گشت و گذار

 

 

عکس به سبک کسرا

 

 

جریان این عکس پایین خیلی مفصله، ما با هم یه سریال نگاه میکردیم که شخصیتای اصلی فیلم رفتن روم و یه مجسمه دیدن به اسم دهن حقه (ترجمه فارسیش این بودخندونک)بعد این فسقلی ما از روز اولی که رسیدیم هی میگفت مامان بریم دهن لقه؟؟؟ مامان بریم دهن لقه!(بچم حقه رو لقه شنیدهقه قهه)

ما اینورُ گشتیم  اونورُ گشتیم 

کاشف به عمل اومد منظور شازده چیه

حالا چرا این مجسمه اینقدر معروف شده ، داستان از این قراره که دستتُ میکنه تو دهنش

اگه دروغ گفته باشی دستتُ گاز میگیرهخندونک

مثلا فسقلی دروغ گفته

 

یکی از قشنگیای روم کافه ها و خیابونای دنجش بود که آدم میتونست ساعتها توشون وقت بگذرونه و خسته نشه

 

قرار بود واسه معلم و بجه ها از  سه تا موضوع که واسش جالب بود تو ایتالیا حرف بزنه

کلوسیوم، پیتزا و هوای گرم سه تا موضوع جالب کسرا بود که تو مدرسه در موردش حرف زد

البته تمام سفر به این خوبی و خوشی نبود 

مثلا یه عصر گم شدیم اما همونم جالب بود جای جدید دیدیم اتوبوس سواری کردیم

خوش گذشت

الهی!

شنــاخت تو ما را امان!

و لطف تو مـــا را عیـــان ـ

الهی!

آن ده که آن به