بهار 97

896448mp0p6sv4br.gif

 

سال  نو شد

زمان چرخید و روزگار دگرگون شد

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوب  قلبهای ما را لبریز عشق کن

یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ و نهار روزگارمان را غرق آرامش

و  بهترین حال را نصیبمان کن  ای مُحَوِّلَ الْحَوْلِ  وَ الْأَحْوَال

 

 

 

زندگیتون پر از اتفاقات خوب، آدمای خوب و خبرای خوب

سهم سفره هاتون برکت و آرامش نصیب دلای مهربونتون

حق نگهدارتون