بهار اینجوری شروع شد

عید پاک یه جشن مسیحیه

که البته اگه از خود سوئدیام بپرسی نمیدونم  چیه!؟

گوگل جان میگه مسیحیان بر این باورند که در این روز عیسی مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شده  دوباره زنده شده و برخاسته1

حالا اینکه چرا پاشده، کجا رفته ، برمیگرده یا نه رو نمیدونم

فقط میدونم  بهانه خوبی واسه یه تعطیلیه طولانیه اونم درست اوایل بهار:)

که ما هم ازش استفاده کردیم یه خونه اجاره کردیم شمال سوئد واسه دوشب و رفتیم  اسکی.

اعتراف میکنم بنده یعنی مامانی کسرا  بی استعداد ترین موجودی بودم که میتونید تصور کنین تو اسکی

اما کسرا خیلی خوب بود

زودم یاد گرفت

در مجموع باحال بودچشمک

من نمیدونم چه مرضیه این فسقلی داره، از در خونه نمیاد بیرون وقتی هم میاد نمیخواد برگردهخطا

چشاشُ مهربون کرده اومده میگه  میشه بیشتر بمونیم…

دعا میکنم

روزگارتون بر مراد

روزاتون شاد شاد

 آسمون دلتون بی غبار

و
سهم چشاتون بهار آرام

————

1-گوگل جان