بیست سوالی+شعر یادت نره+مردم

 

 

اومده میگه مامان اون آهنگُ میذاری

تو دلم گفتم بسم الله دوباره سوال هوش شروع شد

یه لبخند گشاد تحویلش دادم گفتم کدوم آهنگ پسرم

گفت همون که در مورد مردمه!

با خودم گفتم ای ول چه زود پیداش کردم

 آهنگ حامد همایون که میگه

"مردم شهر بهوشید

هر چه دارید و ندارید…" گفتم این آهنگُ میگی مادر؟

گفت نه این نیست! (بدبخت شديم)عینک

گفتم خوب یکم توضیح در موردش بده

-شاده یا غمگین؟ +وسطه

-میشه باهاش رقصید؟ +ام م م م م ….  یکم آره

-کجا گوش دادیم؟+همه جا

-یه راهنمایی میکنی؟+آره اولش تاریکه بعد روشن میشه

خدایا منُ از دست این نجات بده

.

.

بعد از ده دقیقه تلاش کاشف به عمل اومد که این ویدئو جدید دیرین دیرین که میگه

 بلا…  بلا…  بلا…. قسمت مردم 

بلا… بلا به صورت رندم …

اولشم چراغا خاموشه بعد روشن میشه (اولش تاریکه بعد روشن میشه)

#مادرتوبودن_بهترین_اتفاق_زندگیمه

 

 

アメリカン のデコメ絵文字アメリカン のデコメ絵文字アメリカン のデコメ絵文字 باغ بوتانیسکا جشن شکوفه ها ã‚¢ãƒ¡ãƒªã‚«ãƒ³ のデコメ絵文字アメリカン のデコメ絵文字アメリカン のデコメ絵文字

 

 

آواخر آپریل 2018

مامانی کسرا