تابستان در راه است

 

2.gif

اینجا تو سوئد هر سال شروع تابستونُ جشن میگیرن به امید روزای خوب و شبای دلچسب

اما ما به جای جشن گرفتن امسال رفتیم سفر

یه سفر کوتاه و خوب، با همسفرای خوب

الان که به خودم نگاه میکنم میبینم خیلی بیشتر شبیه اون چیزی هستم که میخواستم باشم

یه زندگی بدون تجملات ولی آروم

یه سری دوست که میشه باهاشون رفت سفر و خوش گذروند

یه عالمه کتاب که میتونم ساعتها خودمُ باهاشون سرگرم کنم

دوستای قدیمی که یهو از فضای مجازی سر در میارن

خلاصه یه عالمه چیزای کوچیک و ساده که میشه باهاشون کیف کرد

 

یه ویلا جنوب سوئد اجاره کردیم و دو شب و سه روز خوش گذروندیم

فوتبال بازی کردیم ، فوتبال دیدیم، قایق سواری کردیم،دور خودمون چرخیدیم 

خلاصه هر آتیشی که میشد سوزوندیم و برگشتیمخجالت

 

این پسرکوچولوی من اینروزا خیلی غصه فوتبالُ خورد

کلی واسه حذف ایران گریه کرد، واسه باخت سوئد گریه کرد واسه آلمان دل سوزوندخجالت

اما باز خوبه حداقل سوئد صعود کرد وگرنه خیلی گناه داشتچشمک

تا ببینیم بقیه این جام چی میشه

روزگارتون به گرمی و قشنگیه روزای تابستونی