جام جهانی 2018

امسال جام جهانی با همیشه واسه من فرق داشت

هم به خاطر جو خوبی که اینجا داشتیم با دوستامون هم به خاطر پسر کوچولویی

که این روزا خیلی بیشتر از قبل دغدغش شده فوتبال

تمام مسابقه های ایرانِ با دوستامون تو رستوران دیدیم

کلی سر بازی مراکش جیغ زدیم و واسه بازی اسپانیا حرص خوردیم

اما در مجموع تجربه خوبی بود

مخصوصا تو این آشفته بازار شرایط نابسامان داخی ، تلاش این بچه ها حال آدمُ خوب میکرد