آفتاب آسمان زمین . . . من کیم اون کیه؟

 

184944zc24tkvsac.gif

 

 

وقتی بخوای یه روز هیجان انگیز داشته باشی هیچ کاری بهتر از شهربازی رفتن نیست

ما هم روز یکشنبه 

پسر کوچولومونُ با دوستش که از مامانش قرض گرفته بودیم 11 صب بردیم

لیسبری(اسم شهربازی) 7 شب دیگه به زور درشون آوردم

 

 

میترسید سوار بعضی اسباب بازی ها شه به هوای اون بغل دستی سوار میشدچشمک

 

با هم خوب بودن  ، مراعات همدیگرو میکردن

آراز هم پسر سالمیه، بدون  بدجنسی و آزار اذیت های بجه ها تو این سن…

دم مامانش گرممحبت

 

خواهان آنم که ضربان قلبتان

به لبخندهای مکرر تکرار شود

و هر آنچه به دل آرزو دارید

بی بهانه  از آن شما باشد

روزگارتون سبز و دلتون خوش