یک زن

 

 

دلم شعر میخواهد با یک فنجان چای با طعم بهار نارنج

یک سکوت به بلندای صنوبر

دلم باران میخواهد

قدم زدنی طولانی

دلم عشق میخواد

تپیدنی بی امان

دلم …

آمدی؟ چه خوب 🙂

دلم چه بخواهد جز بودنت