حمام

 کسرا ی مامان زمانیکه کوچولوتر بود عاشق حموم کردن بود  طبق توصیه های دکتر خوبش جناب آقای دکتر علوی  متخصص نوزادان واطفال که  جاداره ازشون…