چهاردست وپا رفتن

 

بالاخره با هزار سلام وصلوات آقا کسرا دیروز به مورخه  16فروردین90 اندکی چهاردست وپا رفتن جلو

هزارتا خط کش و مترو وجب آوردیم واندازه گرفتیم دیدیم بعله 2 میلیمتر جابه جایی صورت گرفته همه اعم از مادربزرگها پدربزرگها دایی هاو عمه هاودروهمسایه هورا کشیدن و این موفقیت بزرگ را جشن گرفتن

الهی قوربون پسرگلم برم

 

 

 

 

صد قل هو الله به جونت اینارو شوخی می کنم بخندیم عزیزم وگرنه تنت سالم باشه

 نفسم خیلی از بچه ها که اصلا چهاردست وپا نرفته یه هو پامیشن شروع میکنم دویدن

مواظب خودت باش عزیزم دوست دارم با تک تک سلولام!!!!!