خاله

 امروز داشتم فکر میکردم دیدم آخی پسمل من خاله نداره چقدر حیف 

من خودم خاله هامو خیلی دوست دارم وفکر می کنم همه همین جور باشن تازه خواهر زاده واسه خاله باید خیلی عزیز باشهniniweblog.com 

البته باید اعتراف کنم فرقی نمیکنه عمه کسرا به اندازه صدتا خاله دوسش داره ولی خوب اگه خاله داشت خیلی بهتر بود niniweblog.com

میدونید واسه منم بهتر بود  بهر حال آدم با خواهر خودش خیلی راحت تر از خواهر همسرش حالا هر چقدر که روابط بر پایه دوستی باشهniniweblog.com

البته باید بگم چندتا دوست خوب مامانی داره که کسرا جونم  می تونه خاله صداشون کنه مثل خاله بهناز خاله حمیده خاله سوده…

دوستای خوبی که از همینجا از طرف خودم وکسرا جون می بوسمشون