واسه بابا جون کسرا

الان ساعت حدود 6 عصر کسرا خوابه ومن یعنی مامانی کسرا دلم خیلی گرفته چون بابایی

حدود یکساعت پیش  مجبور شد به یه سفر کاری بره وتا سه شنبه  هم برنمی گرده!

بابایی

                      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *