یه روز دیگه

 

              niniweblog.com

 

اندراحوالات من وکسرا باید عرض کنم کما فی سابق.

اما نکته مثبت و قابل تامل اینجاست که

سعی میکنیم کاری به کار هم نداشته باشیم و تو مسایل هم دخالت نکنیم همدیگرو هم عصبانی نمیکنیم

البته همه اینها رو س ع ع ع ی ی ی (سعی) میکنیم حالا چقدر هر کدوم موفقیم بسته به حال روحی و

اوضاع عمومیه هر کدوم از طرفین داره که بسیار متغیره !!!!

اینجا همچنان هوا بس ناجوانمردانه سرد است اینکه ما عادت کردیم چیزی از بحث

سرما کم نمیکنه بهر حال سرده …

دیشب رفتیم بیرون  دوری بزنیم و کمی از مایحتاج خونه رو هم خریداری کنیم یه چیز جالب که نظرم جلب

کرد این بود که تو همه فروشگاهاشون بدون استثنا واسه بچه ها وسیله بازی گذاشتن

که یه وقت مبادا خدای نکرده حوصله بچه هاشون سر بره این بچه ی ماهم که ندیده از اینجورچیزا 

تو فروشگاه بردنش یه مسئله است  بیرون آوردنش یه پروسه ی خواهش وتمنا!!!!

                                         

                                                 اینجا داروخونه است

 

                 

                           

 

                                                 بوتیک لباس بچه 

  

     

 

              اینجا کسی حرفش نمیفهمه بارها و بارها این گفتم مجبوره تنهایی بازی کنه

                                          آخی چقدر غریبه بچه ام

 

           

                   

   شاید این بچه سیاه پوست تنها کسی بود که دوس داشت با کسرا باشه ، احساس مشترک!!!!

 

     

 

 عب نداره پسرم خودم دوستت میشم همبازیت میشم اصلا بیا واسه خودم کتاب بخون

اینا نمی فهمن خوبی بهشون نیومده 

 

 

                         دوست دارم عزیزم تا آسمونا