رسالت کسرا

 

 

 

 

 

تازه داره یاد میگیره با لوگوهاش بازی کنه

میتونه برج درست کنه ، پارکینگ واسه ماشیناش درست کنه و…

امروز با هم آدم آهنی درست کردیم خیلی خوشگل شد

اما نمیدونم چرا کسرا ازش میترسید ؟

من با آدم آهنی دنبال کسرا میدوییدم و اونم طبق معمول با جیغ و

داد ابراز خوشحالی میکرد و فرار میکرد…

 

 

با جیغاش

کاملا روح و روان آدم ُ سنباده میکشه…

فک میکردم بزرگتر شه این عادت بدش ُ ترک میکنه

اما بدتر میشه و بهتر نمیشه!

فسقلی ، اینا رو واست مینویسم تا فردای روزگار گفتم مادر سمعک واسم بخر یا بلند تر 

حرف بزن نمیشنوم بدونی موضوع از کجا آب میخوره.

کلا من تازه متوجه شدم رسالت جناب عالی تو  زندگی چیه؟

پیر کردن من…

 

خدایا تو خدایی کن و این کودک را سالم و صالح بر من ببخشا